Simple Past or Present Perfect - Fill-in Exercise Pirms 2 nedēļām Simple Past or Present Perfect - Exercise on English Tenses - Learning English


1 Klikšķi
1 Unikālie klikšķi

https://saite.lv/AZQGb

https://saite.lv/AZQGb/qr

Top valstis

    Operētājsistēmas

    Pārlūki

    Avoti

    Social Shares